Get Adobe Flash player

Prihlásenie

Meno
Heslo

Aktivity v projekte


 

Názov aktivity

1.1  Vytvorenie podmienok pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vybudovať potrebnú technickú infraštruktúruvyškoliť zamestnancov vysokej školy za účelom implementácie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole.

Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)

01. 05. 2010 – 31. 08. 2012

 

Názov aktivity

1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie  elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je pripraviť  obsahovú náplň elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole

Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)

01. 09. 2010 – 31. 10. 2013