Get Adobe Flash player

Prihlásenie

Meno
Heslo

Projektový tím

Funkcia

Meno

E-mail

Klapka

projektový manažér

Ing. Elza Kočíková, PhD.

elza.kocikova@tnuni.sk

032/7400 448

asistent proj. manaž.

Ing. Gabriela Sňahničanová

gabriela.snahnicanova@tnuni.sk

032/7400 106

koordinátor aktivity 1.1

ukončená

 

 

koordinátor aktivity 1.2

Ing. Katarína Havierniková, PhD.

katarina.haviernikova@tnuni.sk032/7400 433

asistent koord.akt. 1.1

Ing. Slavomír Beznák - ukončená

 

 

manažér publicity

Ing. Norbert Jiroš

norbert.jiros@tnuni.sk

032/7400 179

asistent koord.akt. 1.2

Ing. Eliáš Jozef, PhD.

jozef.elias@tnuni.sk 

032/7400 204

asistent koord.akt. 1.2

RNDr. Dana Jašková, PhD.

dana.jaskova@tnuni.sk

032/7400 419

pracovník pre VO 

Ing. Anna Dvoráková

anna.dvorakova@tnuni.sk032/7400 123

finančný manažér

Mgr. Mária Rehušová

maria.rehusova@tnuni.sk

032/7400 170

manažér monitor.int.

Ing. Tomáš Hanulík

tomas.hanulik@tnuni.sk

032/7400 181

asistent finanč.manaž.

Ing. Katarína Šovčíková

katarina.sovcikova@tnuni.sk

032/2861433  

admin.prac.rektorátu

Ing. Zuzana Matulová

zuzana.matulova@tnuni.sk032/7400 703

admin.prac.FŠT

Ing. Igor Barényi, PhD.

igor.barenyi@tnuni.sk

032/7400 207

admin.prac.

Ing. Mária Šedivá

maria.sediva@tnuni.sk

032/7400 102

admin.prac. FPT

Mgr. Jana Šulcová, PhD.

jana.sulcova@fpt.tnuni.sk

032/7400 825

admin.prac. FSEV

Ing. Katarína Šovčíková

katarina.sovcikova@tnuni.sk

032/2861433 

admin.prac. FZ

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

pavel.grabczak@tnuni.sk

032/7400 605